AIRFRAME 1, PUNAINEN

912-AE1012R

Varastossa

AIRFRAME 1, PUNAINEN

736,00 € 695,00 €
AIRIS KAYAK PLAY 9,5 PIT.2,75M

914-AP095

Varastossa

AIRIS KAYAK PLAY 9,5 PIT.2,75M

1238,00 €
AIRIS KAYAK SPORT 10

914-AS100

Varastossa

AIRIS KAYAK SPORT 10

1417,00 €
AIRIS KAYAK SPORT 11

914-AS110

Varastossa

AIRIS KAYAK SPORT 11

1538,00 €
AIRIS KAYAK SPORT 2012

914-AS2012

Varastossa

AIRIS KAYAK SPORT 2012

1284,00 €